การต่อสู้ของภิกษุณีสงฆ์เถรวาท: จากศรีลังกาสู่ไทย

Authors

  • กุลวีร์ ประภาพรพิพัฒน์

Abstract

-

Downloads

Published

2022-03-07

How to Cite

ประภาพรพิพัฒน์ ก. (2022). การต่อสู้ของภิกษุณีสงฆ์เถรวาท: จากศรีลังกาสู่ไทย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 12(2), 28–41. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/255011

Issue

Section

Academic Articles