องค์ใดพระสัมพุทธ (5)

  • Fukita Takamichi มหาวิทยาลัยบุคเคียว เมืองเกียวโต
  • ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว Faculty of Art, Chulalongkorn University

Abstract

แปลจาก 吹田隆道『ブッダとは誰か』東京:春秋社, 2013。 (Takamichi, Fukita. Budda to ha dare ka. Tokyo: Shunjusha Publisher, 2013.)
** 吹田隆道 (Takamichi, Fukita) อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยบุคเคียว เมืองเกียวโต

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-12-31
How to Cite
Takamichi, F., & ทัดแก้วช. (2020). องค์ใดพระสัมพุทธ (5). Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 27(3), 237-245. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/244545
Section
Translation Articles