ปรัชญาการศึกษาแนวพุทธ แนวทางและปัญหา

Authors

  • วิทย์ วิศทเวทย์ ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-06

How to Cite

วิศทเวทย์ ว. (2019). ปรัชญาการศึกษาแนวพุทธ แนวทางและปัญหา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 1(3), 10–37. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170790