ความเชื่อทางการเมืองของพระสงฆ์ไทย

Authors

  • พลศักดิ์ จิรไกรศิริ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2019-02-06

How to Cite

จิรไกรศิริ พ. (2019). ความเชื่อทางการเมืองของพระสงฆ์ไทย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 1(2), 82–95. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170787

Issue

Section

Research Articles