ความรู้ในทัศนะของพุทธศาสนา

Authors

  • วิทย์ วิศทเวทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-06

How to Cite

วิศทเวทย์ ว. (2019). ความรู้ในทัศนะของพุทธศาสนา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 2(3), 42–52. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170764