พุทธปรัชญากับการศึกษา

Authors

  • วิจิตร เกิดวิสิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-06

How to Cite

เกิดวิสิษฐ์ ว. (2019). พุทธปรัชญากับการศึกษา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 2(3), 22–41. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170763

Issue

Section

Research Articles