การตอบสนองของพุทธศาสนาต่อปัญหาในสังคมวิทยาศาสตร์

Authors

  • สมภาร พรมทา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-06

How to Cite

พรมทา ส. (2019). การตอบสนองของพุทธศาสนาต่อปัญหาในสังคมวิทยาศาสตร์. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 2(2), 12–29. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170757