พุทธศาสนากับประชาธิปไตย งานวิจัยว่าด้วยสิทธิเสรภาพ และความเสมอภาคในทัศนะของพุทธศาสนาเปรียบเทียบกับทัศนะประชาธิปไตย

Authors

  • มรกต สิงหแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-06

How to Cite

สิงหแพทย์ ม. (2019). พุทธศาสนากับประชาธิปไตย งานวิจัยว่าด้วยสิทธิเสรภาพ และความเสมอภาคในทัศนะของพุทธศาสนาเปรียบเทียบกับทัศนะประชาธิปไตย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 2(1), 62–82. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170752

Issue

Section

Research Articles