พฤติกรรมและความเชื่อทางศาสนาของนักศึกษาชาวพุทธในมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร

Authors

  • ขนิษฐา ศรีไพบูลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • กิติ ยิ่งยงใจสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-06

How to Cite

ศรีไพบูลย์ ข., & ยิ่งยงใจสุข ก. (2019). พฤติกรรมและความเชื่อทางศาสนาของนักศึกษาชาวพุทธในมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 3(3), 22–62. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170715

Issue

Section

Research Articles