ตัวตน ในทัศนะของพุทธปรัชญาและปรัชญาของเดวิด ฮูม : การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ

Authors

  • ศิริวรรณ โอสถานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-06

How to Cite

โอสถานนท์ ศ. (2019). ตัวตน ในทัศนะของพุทธปรัชญาและปรัชญาของเดวิด ฮูม : การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 3(2), 53–83. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170708

Issue

Section

Research Articles