พิธีปลุกเสกพระเครื่อง : ภาพสะท้อนขันติธรรมในหมู่ชาวพุทธไทย

Authors

  • จริยา นวลนิรันตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-06

How to Cite

นวลนิรันตร์ จ. (2019). พิธีปลุกเสกพระเครื่อง : ภาพสะท้อนขันติธรรมในหมู่ชาวพุทธไทย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 3(1), 22–35. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170690