วัฒนธรรมการบริโภคกับพุทธธรรม : บทวิพากษ์เชิงมานุษยวิทยา

Authors

  • อนุสรณ์ อุณโณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-06

How to Cite

อุณโณ อ. (2019). วัฒนธรรมการบริโภคกับพุทธธรรม : บทวิพากษ์เชิงมานุษยวิทยา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 3(1), 4–21. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170687

Issue

Section

Review Articles