พระพยอมกับสังคมไทย

Authors

  • สมบัติ จันทรวงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-06

How to Cite

จันทรวงศ์ ส. (2019). พระพยอมกับสังคมไทย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 4(3), 3–43. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170677

Issue

Section

Research Articles