ศีลธรรมกับกฎหมาย มุมมองจากพุทธศาสนา

Authors

  • สมภาร พรมทา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-05

How to Cite

พรมทา ส. (2019). ศีลธรรมกับกฎหมาย มุมมองจากพุทธศาสนา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 5(2-3), 3–57. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170451

Issue

Section

Research Articles