สังคมแห่งการเรียนรู้ : สังคมสงฆ์ในสมัยพุทธกาล

Authors

  • รินธรรม อโศกตระกูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-05

How to Cite

อโศกตระกูล ร. (2019). สังคมแห่งการเรียนรู้ : สังคมสงฆ์ในสมัยพุทธกาล. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 6(3), 76–83. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170446