วิวัฒนาการการตีความคำสอนเรื่องสมาธิในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทในประเทศไทย

Authors

  • วริยา ชินวรรโณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สุภัทร ปัญญาทีป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บูรณ์ เกตุทัสสา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พระสมศักดิ์ จันทสีโล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-05

How to Cite

ชินวรรโณ ว., ปัญญาทีป ส., เกตุทัสสา บ., & จันทสีโล พ. (2019). วิวัฒนาการการตีความคำสอนเรื่องสมาธิในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทในประเทศไทย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 6(3), 69–75. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170445

Issue

Section

Research Articles