กระบวนทัศน์เกี่ยวกับ สิทธิมนุษยชนในพุทธศาสนาศึกษาโดยวิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวคิดแบบตะวันตก

Authors

  • อำนวย ยัสโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-05

How to Cite

ยัสโยธา อ. (2019). กระบวนทัศน์เกี่ยวกับ สิทธิมนุษยชนในพุทธศาสนาศึกษาโดยวิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวคิดแบบตะวันตก. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 6(1), 42–61. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170428

Issue

Section

Research Articles