วิวัฒนาการการตีความคำสอนเรื่องสมาธิในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทในประเทศไทย

Authors

  • วริยา ชินวรรโณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สุภัทร ปัญญาทีป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บูรณ์ เกตุทัสสา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พระสมศักดิ์ จันทสีโล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศุภกร์ลักขิก์มณฑลี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-05

How to Cite

ชินวรรโณ ว., ปัญญาทีป ส., เกตุทัสสา บ., จันทสีโล พ., & ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ศ. (2019). วิวัฒนาการการตีความคำสอนเรื่องสมาธิในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทในประเทศไทย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 7(2), 66–72. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170415

Issue

Section

Research Articles