การศึกษาบทบาทวัดพระธรรมกายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลก

Authors

  • นาตยา แก้วใส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผะอบ พวงน้อย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-05

How to Cite

แก้วใส น., & พวงน้อย ผ. (2019). การศึกษาบทบาทวัดพระธรรมกายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลก. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 7(2), 49–65. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170413

Issue

Section

Research Articles