ปัญหาของการนำพุทธศาสนามาเป็นพื้นฐานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Authors

  • ปกรณ์ สิงห์สุริยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-05

How to Cite

สิงห์สุริยา ป. (2019). ปัญหาของการนำพุทธศาสนามาเป็นพื้นฐานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 7(2), 30–35. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170410