สังคายนาในมุมมองใหม่หนทางสู่การแก้ปัญหาคณะสงฆ์ไทยปัจจุบัน

Authors

  • ชาญณรงค์ บุญหนุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-05

How to Cite

บุญหนุน ช. (2019). สังคายนาในมุมมองใหม่หนทางสู่การแก้ปัญหาคณะสงฆ์ไทยปัจจุบัน. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 7(2), 5–29. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170409