การศึกษาพุทธศาสนาอย่างเป็นวิชาการในโลก

Authors

  • สมภาร พรมทา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-05

How to Cite

พรมทา ส. (2019). การศึกษาพุทธศาสนาอย่างเป็นวิชาการในโลก. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 7(2), 1–4. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170407

Issue

Section

Editorial