สำนักสันติอโศก ความเป็นมาและบทบาททางศาสนาในสังคมไทย

Authors

  • ภัทรพร สิริกาญจน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-05

How to Cite

สิริกาญจน ภ. (2019). สำนักสันติอโศก ความเป็นมาและบทบาททางศาสนาในสังคมไทย. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 8(1), 6–68. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170395

Issue

Section

Research Articles