อนาคตภาพของการจัดหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์

Authors

  • อุไรวรรณ วินะพันธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-05

How to Cite

วินะพันธุ์ อ. (2019). อนาคตภาพของการจัดหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 9(3), 65–72. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170392

Issue

Section

Research Articles