ทุนนิยมกับพุทธศาสนา

Authors

  • ปรีชา ช้างขวัญยืน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-05

How to Cite

ช้างขวัญยืน ป. (2019). ทุนนิยมกับพุทธศาสนา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 9(1), 4–96. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170372

Issue

Section

Research Articles