ภาษาและความจริงในทางศาสนา

Authors

  • สมภาร พรมทา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-04

How to Cite

พรมทา ส. (2019). ภาษาและความจริงในทางศาสนา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 10(1), 1–5. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170193