พุทธศาสนากับโทษประหารชีวิต

Authors

  • สมภาร พรมทา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-04

How to Cite

พรมทา ส. (2019). พุทธศาสนากับโทษประหารชีวิต. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 12(3), 5–116. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170179

Issue

Section

Research Articles