หลักการในการสร้างและบริหารองค์กรของพระพุทธเจ้า

Authors

  • นวพร เรืองสกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-04

How to Cite

เรืองสกุล น. (2019). หลักการในการสร้างและบริหารองค์กรของพระพุทธเจ้า. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 12(1), 5–86. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170178

Issue

Section

Research Articles