วิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน

Authors

  • พิทักษ์ ลีนาลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-04

How to Cite

ลีนาลาด พ. (2019). วิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 13(3), 41–83. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170176

Issue

Section

Research Articles