พุทธปรัชญาเถรวาทกับปัญหาเรื่องความรู้เกี่ยวกับโลกภายนอก

Authors

  • ไพรินทร์ กะทิพรมราช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-04

How to Cite

กะทิพรมราช ไ. (2019). พุทธปรัชญาเถรวาทกับปัญหาเรื่องความรู้เกี่ยวกับโลกภายนอก. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 13(2), 49–87. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170173

Issue

Section

Research Articles