มงคลสูตรมีมงคลกี่มงคล

Authors

  • เมตฺตานฺโท ภิกขุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-04

How to Cite

ภิกขุ เ. (2019). มงคลสูตรมีมงคลกี่มงคล. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 13(1), 41–48. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/170168