มหาเถรสมาคมกับการแก้ปัญหาคณะสงฆ์ยุคปัจจุบัน

Authors

  • นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-04

How to Cite

อนุพงศ์พัฒน์ น. (2019). มหาเถรสมาคมกับการแก้ปัญหาคณะสงฆ์ยุคปัจจุบัน. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 14(1), 36–64. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169992

Issue

Section

Research Articles