ทัศนะของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการวิจัยเซลล์ต้นแบบที่ได้จากตัวอ่อนมนุษย์

Authors

  • สมภาร พรมทา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-04

How to Cite

พรมทา ส. (2019). ทัศนะของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการวิจัยเซลล์ต้นแบบที่ได้จากตัวอ่อนมนุษย์. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 15(2), 8–71. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169987

Issue

Section

Research Articles