สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส งานและพระดำริด้านการศึกษาและการปกครอง

Authors

  • สิทธิ์ บุตรอินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปรีชา บุญศรีตัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สุพัฒน์ โตจักษณ์ชัยกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-04

How to Cite

บุตรอินทร์ ส., บุญศรีตัน ป., & โตจักษณ์ชัยกุล ส. (2019). สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส งานและพระดำริด้านการศึกษาและการปกครอง. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 15(1), 26–72. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169985

Issue

Section

Research Articles