การปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาของชนชั้นกลางในสังคมไทยปัจจุบัน

Authors

  • ภัทรพร สิริกาญจน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-04

How to Cite

สิริกาญจน ภ. (2019). การปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาของชนชั้นกลางในสังคมไทยปัจจุบัน. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 15(1), 5–25. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169984

Issue

Section

Research Articles