การศึกษาภาษาบาลีแนวจารีตในพระพุทธศาสนาเถรวาท

Authors

  • รังษี สุทนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-04

How to Cite

สุทนต์ ร. (2019). การศึกษาภาษาบาลีแนวจารีตในพระพุทธศาสนาเถรวาท. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 16(1), 5–51. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169975

Issue

Section

Research Articles