ศึกษาศาสนาอย่างวิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสนาอย่างศาสนา

Authors

  • วัชระ งามจิตรเจริญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-04

How to Cite

งามจิตรเจริญ ว. (2019). ศึกษาศาสนาอย่างวิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสนาอย่างศาสนา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 17(3), 3–6. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169970