ความเป็นธรรมทางสังคมในทัศนะของพระพุทธศาสนา

Authors

  • ชาญณรงค์ บุญหนุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-04

How to Cite

บุญหนุน ช. (2019). ความเป็นธรรมทางสังคมในทัศนะของพระพุทธศาสนา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 17(2), 36–95. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169969

Issue

Section

Research Articles