ผลของการปฏิบัติธรรมต่อสุขภาวะทางจิตของผู้เข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข ณ ยุวพุทธิสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

Authors

  • มุทิตา คงปั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-02-04

How to Cite

คงปั้น ม. (2019). ผลของการปฏิบัติธรรมต่อสุขภาวะทางจิตของผู้เข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข ณ ยุวพุทธิสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 17(1), 42–54. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169963