ชีวประวัติและวิธีการเยียวยาจิตใจของพระสงฆ์ : กรณีศึกษาพระปพนพัชร์ จิรธัมโม วัดคำประมง

Authors

  • ณัฐนัย โตปัญญาวุธ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • โสรีช์ โพธิแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • จิราพร เกศพิชญวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Abstract

Phra Paponpatchara Jiraddhammo or Laungta Paponpat has started a psychological healing program for cancer patients, their families, and people with suffering since 2006. Since he himself once suffered from cancer of the nasopharynx, he came to understand the physical and psychological sufferings of cancer patients and their families. During the time of his illness, he healed his spirit by practicing dharma and contemplative meditation to relieve both his physical and psychological sufferings. Having overcome the painful period of his illness, he was inspired to help cancer patients and their families through Buddhist means.Phra Paponpatchara Jiraddhammo employed 4 types of psychological healings, which include: (1) giving general basic support, (2) conversing in length with suffering people in order to help them understand the truths of life, (3) providing love and kindness to people with sufferings, and (4) teaching dharma and leading them in dharma practice.

Downloads

Published

2019-01-31

How to Cite

โตปัญญาวุธ ณ., โพธิแก้ว โ., & เกศพิชญวัฒนา จ. (2019). ชีวประวัติและวิธีการเยียวยาจิตใจของพระสงฆ์ : กรณีศึกษาพระปพนพัชร์ จิรธัมโม วัดคำประมง. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 18(2), 7–29. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169555