หาเงินไม่ได้ธรรม หาธรรมไม่ได้เงิน : วัดสมัยใหม่จะจัดการอย่างไรดี

Authors

  • วัชระ งามจิตรเจริญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-01-31

How to Cite

งามจิตรเจริญ ว. (2019). หาเงินไม่ได้ธรรม หาธรรมไม่ได้เงิน : วัดสมัยใหม่จะจัดการอย่างไรดี. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 19(3), 3–6. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169397