ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ : หนึ่งกระบวนการ สามองค์ประกอบของการศึกษาพระพุทธวิชชา

Authors

  • ปรีชา ช้างขวัญยืน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2019-01-31

How to Cite

ช้างขวัญยืน ป. (2019). ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ : หนึ่งกระบวนการ สามองค์ประกอบของการศึกษาพระพุทธวิชชา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 19(1), 3–7. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/169353