อวสานภาษาศาสนาพุทธคืออวสานพระพุทธศาสนา

Authors

  • วัชระ งามจิตรเจริญ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Downloads

Published

2015-12-26

How to Cite

งามจิตรเจริญ ว. (2015). อวสานภาษาศาสนาพุทธคืออวสานพระพุทธศาสนา. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 20(3), 5–8. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/163044