ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

ต้องการจะตีพิมพ์บทความ กรุณาอ่าน เกี่ยวกับวารสาร เพื่อให้ทราบถึงนโยบายของวารสาร และอ่าน คำแนะนำสำหรับผู้เขียน  

ผู้เขียนจะต้อง ลงทะเบียน ก่อนที่จะส่งบทความ ถ้าลงทะเบียนแล้ว ให้ เข้าสู่ระบบ ก่อนเริ่มดำเนินการต่อ