การระบุตัวตนของศพผู้เสียชีวิตด้วยภาพถ่ายลักษณะสัณฐานวิทยาบนใบหน้า: กรณีศึกษาเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางกลางทะเลอ่าวไทย

Main Article Content

รัฐการ ปานมารศรี

บทคัดย่อ

เหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางกลางทะเลอ่าวไทยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อธันวาคม 2565 ส่งผลให้ทหารเรือและเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทางที่ออกจากฐานทัพเรือสัตหีบเสียชีวิตและสูญหาย การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ผู้เสียชีวิตดำเนินการโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ จัดทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล รวมถึงช่างภาพการแพทย์เป็นส่วนหนึ่งของชุดปฏิบัติการ การภาพถ่ายการปฏิบัติการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ถูกนำมาใช้ในการระบุตัวตน ทางนิติวิทยาศาสตร์จากศพผู้เสียชีวิต โดยสามารถระบุชื่อได้ทั้งหมด 24 ราย คงเหลือผู้ที่ยังสูญหาย 5 ราย การถ่ายภาพร่างผู้เสียชีวิตตามแนวทางการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลอาศัยรายละเอียดสัณฐานวิทยาบนใบหน้า ที่แสดงภาพหน้าตรง ภาพใบหน้าด้านข้าง แสดงลักษณะของใบหู ภาพถ่ายครึ่งตัว เต็มตัวทั้งสองด้าน ด้านหลัง ของศพรวมถึง ฝ่ามือ ฝ่าเท้า บาดแผล เอกลักษณ์บุคคล ในช่องปาก ทันตกรรมพิเศษ ภาพวัสดุอุดฟัน การจัดฟัน ตำหนิรูปพรรณภายนอก รอยสัก รอยแผลเป็น ไฝ ปาน ร่องรอยความพิการ เสื้อผ้าที่เป็นเครื่องแบบเฉพาะโดยมีชื่อติดอยู่ สิ่งของเครื่องประดับ เอกสารที่ติดมากับศพ เป็นส่วนสำคัญในการช่วยระบุตัวตนจากศพผู้เสียชีวิต ร่างผู้เสียชีวิตได้รับการระบุตัวตน และส่งกลับคืนสู่ครอบครัว ผลการศึกษาพบว่า การยืนยันตัวบุคคลร่วมกับกับญาติหรือคนรู้จักของผู้เสียชีวิต ร่วมกับเอกสารทางราชการ ที่มีรูปถ่ายและข้อมูลของผู้เสียชีวิตระบุไว้เป็นที่เรียบร้อย ร่วมกับการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ การตรวจทางทันตกรรม และการตรวจสารพันธุกรรม ส่งผลให้การระบุยืนยันอัตลักษณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Asawin Netphokaew. (2005). Al-Qaeda, Jihad, JI, and southern terrorist movements. Bangkok, Thailand: Openbooks. (In Thai).

B. Kolude, B.F. Adeyemi, J.O. Taiwo, O.F. Sigbeku, U.O. Eze. (2010). The role of forensic dentist following mass disaster. Annals of Ibadan Postgraduate Medicine, 8 (2).

David P. Madsen, Wayne J. Sampson, Grant C. Townsend. (2008). Craniofacial reference plane variation and natural head position. European Journal of Orthodontics, 30, 532-540.

Royal Thai Police, (2009). Regulations of the Royal Thai Police on Police Code of Regulations related to Case Category 10 Postmortem Examination (Volume2) 2009. Retrieved July 1, 2022, from https://www.finance.police.go.th/userdata/dialy news/news011/files/ระเบียบเกี่ยว%20ลักษณะที่%2010%20ชันสูตรศพ.pdf. (In Thai).

Georgios Christofidis. (2022). How Important is Crime Scene Photography to Forensic Investigations?. Retrieved November 22, 2023. From https://www.azolifesciences.com/article/How-Important-is-Crime-Scene-Photography-to-Forensic-Investigations.aspx

Fleet Navy 1. (2022, July 5). HTMS Sukhothai. Retrieved November 13, 2023, from https://www.fleet.navy.mi.th/frigate1/index.php/today/detail/content_id/72. (In Thai).

Hans H. de Boer, Soren Blau,c,d Tania Delabarde, Lucina Hackman. (October 2, 2018). The role of forensic anthropology in disaster victim identification (DVI): recent developments and future prospects. Forensic Sciences Research, 4, 303-315.

Health Administration Division. (2021). Guidelines for handling a large number of corpses in disaster situations Ministry of Health. Retrieved November 17, 2023, from: https://dn.core-website.com/public/dispatch_upload/backend/core_dispatch _261373_1.pdf. (In Thai).

Institute for Population and Social Research. (2019). 2018 Phuket Shipwreck Thailand Tourism CourseTragedy “Phuket boat sinking 2018” lessons for Thai tourism. Retrieved November 17, 2023, from: https://www.thaihealthreport.com/file_book/10-p9-pdf-62.pdf. (In Thai).

Interpol, (2014). INTERPOL disaster victim identification guide. Retrieved November 16, 2023, from https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2510951/mod_resource/content/1/DVI% 20INTERPOL%20GUIDE%202014.pdf

Interpol, (2018). Interpol disaster victim identification guide. Retrieved November 16, 2023, from: https://www.interpol.int/content/download/589/file/18Y1344%20E%20DVI_Guide.pdf.

Interpol, (2023). FACT SHEET - Disaster victim identification. Retrieved January 16, 2024, from https://www.interpol.int/content/download/5751/file/DVI_DVI%20Guide%Annexure%203.pdf.

Interpol, (2023). INTERPOL DVI Form - Unidentified Human Remains. Retrieved November 21, 2023, from https://www.interpol.int/content/download/5325/file/PM2023_enGB_Flat_Ver1.0.3.pdf.

Mahesh Shenoy. (2022). Role of Forensic Odontology in the Identification of Victims of Mass Disaster: A Systematic Review. Journal of Research in Medical and Dental Science, 10,1-6.

Manuel Crespillo Márquez, Pedro A. Barrio Caballero, María José Farfán Espuny. (2023). Contributions and advances of forensic genetics in mass fatality incidents. Spanish Journal of Legal Medicine, 49 (1).

Marco Antonio de Souza et al., (2018). Friction ridge analysis in disaster victim identification (DVI): Brazilian case studies. Forensic Sciences Research, 7, 323-329.

M. Prinz et al., (2007). DNA Commission of the International Society for Forensic Genetics (ISFG): Recommendations regarding the role of forensic genetics for disaster victim identification (DVI). Forensic Science International: Genetics, 1, 3-12.

Naval Medical Department. (2020). Medical nutrition plan. Retrieved November 17, 2023, from: http://www2.nmd.go.th/sirikit/srkhospital/Intranet/data/2021/plan/data/1แผนปฏิบัติการด้านการแพทย์อากาศยาน%20รพ.pdf. (In Thai).

Pongsakorn, Thitachote. (2023). Management of Dead Bodies after Disasters. Journal of Criminology and Forensic Science. 9, 215-227. (In Thai)

Ranjan Jyoti Sarma. (2021). Media and Disaster Management: The Role of Media. International Journal of Advances in Engineering and Management, 3, 827-833

R. Eldar, A. Inbar. (1987). Diagnostic radiology in disaster medicine: implications for design, planning and organization of X-ray departments. Elsevier BV, 18, 247-249.

Royal Thai Navy. (2022 December 26). Speaker, doctor. Show the principal. The doctor signed an investigation committee on the ship incident in the Kingdom of Sudan, and is now conducting an investigation, publishing the list of the dead, and adding three more men to the identification results. Retrieved November 16, 2023, from: https://www.facebook.com/ RoyalThaiNavyFanpage/photos/525661449596176/?paipv=0&eav=AfYYRjyYekZzqs2eHQC81xW10z8YS_brl2lG2vuqcHb2SNF610W2tQMdSdHf1fnCyJA&_rdr. (In Thai).

Royal Thai Navy. (2022 December 26). The navy accelerated its search for the troops lost in the ship incident in the Kingdom of Sudan. Today, three bodies were found and 11 soldiers were lost. Retrieved November 18, 2023, from https://www.facebook.com/RoyalThaiNavyFanpage/posts/525061576322830?ref=embed_post. (In Thai).

Royal Thai Police, (2009). Regulations of the Royal Thai Police on Police Code of Regulations related to Case Category 10 Postmortem Examination (Volume2) 2009. Retrieved July 1, 2023, from https://www.finance.police.go.th/userdata/ dialynews/news011/files/ระเบียบเกี่ยว%20ลักษณะที่%2010%20ชันสูตรศพ.pdf. (In Thai).

Royal Thai Police, (2015). Order of Royal Thai Police No. 725/2015 on Missing Persons and Unidentified Bodies Management. Retrieved July 9, 2023, from http://www.criminal.police.go.th/documents/ INF25581228.pdf. (In Thai).

Royal Thai Police. (2020). Agency history. Retrieved November 17, 2023, from: https://www.tdvi.forensic.police.go.th/history.php. (In Thai).

Russell Lain, Jane Taylor, Sarah Croker, Pamela Craig, Jeremy Graham. (2010). Comparative dental anatomy in Disaster Victim Identification: Lessons from the 2009 Victorian Bushfires. Forensic Science International, 205, 36-39.

Ministry of Foreign Affairs. (2012). Facilitate of the Operation of the Interpol for Southeast Asia in Bangkok B.E. 2534. Retrieved January 17, 2024, from https://image.mfa.go.th/mfa/0/mkKfL2iULZ/ประเมินผลสัมฤทธิ์/ตำรวจสากล.pdf

Saranya Seema. (2023). International Criminal Police Organization. Retrieved January 17, 2024, from: https://library.parliament.go.th/en/radioscript/rr2566-oct7

Tarin, Angskul. (2023). Thai Navy Expects Challenges in Salvage of HTMS Sukhothai. National news Bureau of Thailand. Retrieved November 13, 2023, fromhttps://thainews.prd.go.th/en/news/detail/TCATG230213103804525.

Thairat. (2022, December 20). The latest timeline, tragedy, the last order "Royal Ship Sukhothai". Retrieved November 13, 2023, from https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/ 2587456

Somdej godir sangwiman. (2012). Remembering the Great Storm at Laem Talumphuk. Retrieved November 22, 2023. From https://www.gotoknow.org/posts/465892.

Yves Schuliar, Peter Juel Thiis Knudsen. (2011). Role of forensic pathologists in mass disasters. Forensic Science Medicine and Pathology, 8(2), 164-73.