บทเพลง "เพื่อวันพรุ่งนี้ รีพรีส" จากละครเพลง แกะดำโลกสวย เดอะมิวสิคัล

Authors

  • นบ ประทีปะเสน Fulltime Teacher

Keywords:

บทเพลงหลัก, ละครเพลง, แกะดำโลกสวย, Theme Song, The Musical, Black Sheep

Abstract

 บทคัดย่อ

บทเพลง “เพื่อวันพรุ่งนี้ รีพรีส” เป็นเพลงสุดท้ายจากสี่บทเพลงที่มาจากบทเพลงหลัก (Theme Song) “เพื่อวันพรุ่งนี้” ประพันธ์ทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดย นาวาตรีนบ ประทีปะเสน ประพันธ์คำร้องโดย แมนสรวง (ปิยารกูล) สุรางครัตน์ อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์ และพีรพัฒน์ บัวนิลเจริญ ในละครเพลง แกะดำโลกสวย เดอะมิวสิคัล ซึ่งบทเพลงหลัก “เพื่อวันพรุ่งนี้” เป็นบทเพลงที่นักแสดงหลักทั้ง 3 คน ต้องร้องประชันกัน เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของแต่ละคนที่มีเป้าหมายของชีวิตในการสร้างประโยชน์เพื่อประเทศชาติ แต่มีวิธีการไปสู่เป้าหมายที่แตกต่างกัน ได้แก่ ตะวัน (รับบทโดย อดุลยรัศมิ์ สุวรรณจักรา) มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศไปสู่สิ่งที่ดี บนวิธีการที่ถูกต้องด้วย สุทัศน์ (รับบทโดย ภักดิ์ภูมิ จิตต์พิสุทธิ์สิริ) มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศไปสู่สิ่งที่ดีเช่นเดียวกับตะวัน แต่ยอมใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้อง และพีระ (รับบทโดย  บทเพลง “เพื่อวันพรุ่งนี้ รีพรีส” เป็นเพลงสุดท้ายจากสี่บทเพลงที่มาจากบทเพลงหลัก (Theme Song) “เพื่อวันพรุ่งนี้” ประพันธ์ทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดย นาวาตรีนบ ประทีปะเสน ประพันธ์คำร้องโดย แมนสรวง (ปิยารกูล) สุรางครัตน์ อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์ และพีรพัฒน์ บัวนิลเจริญ ในละครเพลง แกะดำโลกสวย เดอะมิวสิคัล ซึ่งบทเพลงหลัก “เพื่อวันพรุ่งนี้” เป็นบทเพลงที่นักแสดงหลักทั้ง 3 คน ต้องร้องประชันกัน เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของแต่ละคนที่มีเป้าหมายของชีวิตในการสร้างประโยชน์เพื่อประเทศชาติ แต่มีวิธีการไปสู่เป้าหมายที่แตกต่างกัน ได้แก่ ตะวัน (รับบทโดย อดุลยรัศมิ์ สุวรรณจักรา) มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศไปสู่สิ่งที่ดี บนวิธีการที่ถูกต้องด้วย สุทัศน์ (รับบทโดย ภักดิ์ภูมิ จิตต์พิสุทธิ์สิริ) มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศไปสู่สิ่งที่ดีเช่นเดียวกับตะวัน แต่ยอมใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้อง และพีระ (รับบทโดย อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์) มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศเช่นเดียวกัน แต่ยอมทรยศเพื่อนเพื่อรักษาเป้าหมายของชีวิตตนเอง ดังนั้นบทเพลงและดนตรีจึงต้องส่งเสริมบทบาทของตัวละครเอกทั้ง 3 คนนี้ โดยใช้วิธีการทางประพันธ์เพลงต่างๆ ได้แก่ กุญแจเสียง (ทั้งเมเจอร์และไมเนอร์) สังคีตลักษณ์ การดำเนินคอร์ด การวางแนวเสียง ลีลาสอดประสานแนวทำนอง และการเรียบเรียงเสียงวงดนตรี เพื่อให้ตัวละครเอกทั้ง 3 คนนี้ แสดงบทบาทได้อย่างลึกซึ้งที่สุด

 Abstract

“For Tomorrow to Come, Reprise” is the last of four songs from the theme song “For Tomorrow to Come”, lyrics written by Mansuang (Piyarakul) Surangkaratana, Arrunpong Chaivinit, Pheeraphat Buanincharean and music written by Lieutenant Commander Nob Pradipasen. In the “Black Sheep” the musical, three main actors must sing the theme song to express their goals for a country with their own different ways, such as “Tawan” (played by Adulyarasami Suwanachakara) who aims to develop a country by the good procedure, “Sutas” (played by Bhakbhoom Chitpisutsiri) who aims at a  “For Tomorrow to Come, Reprise” is the last of four songs from the theme song “For Tomorrow to Come”, lyrics written by Mansuang (Piyarakul) Surangkaratana, Arrunpong Chaivinit, Pheeraphat Buanincharean and music written by Lieutenant Commander Nob Pradipasen. In the “Black Sheep” the musical, three main actors must sing the theme song to express their goals for a country with their own different ways, such as “Tawan” (played by Adulyarasami Suwanachakara) who aims to develop a country by the good procedure, “Sutas” (played by Bhakbhoom Chitpisutsiri) who aims at a country as same as Tawan but with bad strategies and “Peera” (played by Arrunpong Chaivinit) who also aims at a country but he betrayed Tawan for keeping his target. So music and songs must support these three characters by using composition techniques such as keys (both major and minor keys), musical form, chord progression, chord voicings, counterpoint as well as orchestration for the actors to show a profound expression.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-16

Issue

Section

บทความวิจัย | Research Article