ดุษฎีนิพนธ์การประพันธ์เพลง: ‘ไตรศร’ เดอะซินเธติคแจ๊สโพเอ็ม สำหรับวงดนตรีโมเดิร์นแจ๊สอองซอมเบิล

Authors

  • เจตนิพิฐ สังข์วิจิตร 0851941666

Keywords:

ดนตรีแจ๊ส, โมเดิร์นแจ๊ส, การประพันธ์เพลงแจ๊ส, Jazz Music, Modern Jazz, Jazz Composition

Abstract

บทคัดย่อ

            ดุษฎีนิพนธ์การประพันธ์เพลง: ‘ไตรศร’ เดอะซินเธติคแจ๊สโพเอ็ม สำหรับวงดนตรีโมเดิร์นแจ๊สอองซอมเบิล เป็นบทประพันธ์ที่ประพันธ์ขึ้นจากการศึกษาลักษณะเฉพาะตัว ทั้งด้านการประพันธ์ เทคนิคการอิมโพรไวส์เซชัน และบริบทของนักดนตรีแจ๊ส 3 คนที่โดดเด่นในศตวรรษที่ 20 นักดนตรีทั้ง 3 คนประกอบด้วย ชาร์ลี ปาร์คเกอร์ โดดเด่นด้านดนตรีบีบ็อพ ไมล์ส เดวิส โดดเด่นด้านดนตรีโมดัลแจ๊ส และจอห์น โคลเทรน โดดเด่นด้านดนตรีฟรีแจ๊สรวมถึงแนวคิด Coltrane Changes

            บทประพันธ์แบ่งรายละเอียดเป็น Episode I : ‘Kwan’ Introduction เป็นการนำชื่อเล่นของผู้ประพันธ์มาใช้เป็นตัวแทนสื่อถึงจินตนาการในการประพันธ์ โดยแนวทางการประพันธ์ได้หยิบยกวัตถุดิบในดุษฎีนิพนธ์การประพันธ์เพลงมาสร้างสรรค์ Episode II : ‘Red Bird’เป็นการนำความประทับใจในบริบทของ ชาร์ลี ปาร์คเกอร์ มาสร้างสรรค์ Episode III : ‘Pedal Trane’ ประพันธ์ขึ้นจากแนวคิดที่ซับซ้อนของ จอห์น โคลเทรน Episode IV : ‘My Modal’ แรงบันดาลใจจากมิติเสียงอันทันสมัยของ ไมล์ส เดวิส และ Episode V : ‘Sinsiri’ Final บทประพันธ์ที่เป็นบทสรุปจากการศึกษานักดนตรีทั้ง 3 คน

            บทประพันธ์ทั้งหมดได้ถูกจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ ณ ห้อง Black Box Theater วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งการแสดงบทประพันธ์ได้รับเกียรติจากนักดนตรี 12 คน นำโดยผู้ควบคุมวง ดร.วานิช  โปตะวนิช ผู้ควบคุมวงที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการดนตรีประเทศไทย และนักดนตรีชั้นนำอีก 11 คน จากวง Rangsit University Jazz Ensemble   

Abstract

            The doctoral music composition : ‘Trisorn’ (the three arrows) the synthetic Jazz poem is the creative and innovative music composition that transformed the stylistically characterizing aspect, compositional improvising techniques and influential formatting context  of the three Jazz prominent of the 20th Century, who were Charlie Parker (1920-1955, King of ‘Bebop’), John Coltrane (1926-1967, King of ‘Free Jazz’ and ‘Coltrane Changes) and Miles Davis (1926-1991, King of ‘Cool  Jazz’).

            The composition has comprised of 5 unique movements; Episode I : ‘Kwan’ Introduction, the movement that represented the imaginative idealistic of the composer whose nickname is ‘Kwan’, Episode II : ‘Red Bird’, the movement presented the dramatic and improvising context of “Bird” (Charlie Parker), Episode III : ‘Pedal Trane’, the movement was influentially inspired by John Coltrane, one of a sophisticated Jazz pioneer in history, Episode IV : ‘My Modal’, the movement of the influential inspiration by Miles Davis, the leading of the ‘Modern Jazz’ sound trend, and Episode V : ‘Sinsiri’  Final, the last movement that composer expressed the combination of all source of ideas and experiences as conclusion of the piece.

            Furthermore, the composition had been presented in the Doctoral Music Concert at Black Box Theatre, Conservatory of Music, Rangsit University, conducted by the national acclaimed conductor, Dr. Vanich Potavanich, and performed by the Rangsit University Jazz Ensemble of 12 outstanding musicians.

Downloads

Published

2020-06-29

Issue

Section

บทความวิจัย | Research Article