การแสดงเดี่ยวดับเบิลเบสในบทประพันธ์ “ปาสซิโอเน อโมโรซา” ของโจวานนี บอตเตสซินี

Authors

  • แพรววนิตสิตา ณีศะนันท์ Chulalongkorn University
  • ศศี พงศ์สรายุทธ

Keywords:

ดับเบิลเบส, ปาสซิโอเน อโมโรซา, โจวานนี บอตเตสซินี, Double Bass, Passione Amorosa, Giovanni Bottesini

Abstract

บทคัดย่อ

         การแสดงเดี่ยวดับเบิลเบสครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาทักษะการบรรเลงดับเบิลเบสให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และต้องการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับบทประพันธ์ที่นำมาใช้ในการแสดง รวมถึงศึกษาประวัติผู้ประพันธ์--เพลงและวิเคราะห์องค์ประกอบในบทเพลง ค้นคว้าเทคนิคการบรรเลงเพื่อเพิ่มความเข้าใจในตัวบทเพลงซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้สามารถสื่อสารภาษาดนตรีสู่ผู้ฟังได้ตรงกับสิ่งที่ผู้ประพันธ์ต้องการ

            การแสดงครั้งนี้ผู้แสดงได้คัดเลือกบทเพลงบรรเลงทั้งหมด 2 บทเพลง ได้แก่ (1) Divertimento Concertante for Double Bass and Piano ผลงานของ Nino Rota และ (2) Passione Amorosa for Two Double Basses and Piano ผลงานของ Giovanni Bottesini จัดแสดงในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เริ่มการแสดงเวลา 15.00 น. ณ ห้องแสดงดนตรีธงสรวง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 54/1 ถนนสุขุมวิทซอย 3 กรุงเทพมหานคร รวมเวลาที่ใช้ในการแสดงทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง

Abstract

         The purpose of this Double Bass Recital was to develop double bass skill to be of higher quality and to study/research information on repertoires for this performance. Addition to study the composers’ biography, analyses the music pieces and research the double bass techniques for more understanding which was an important aid for communicating the music language to the audience exactly what the composers wanted to convey.

            The performer selected two master pieces: 1) Divertimento Concertante for Double Bass and Piano by Nino Rota 2) Passione Amorosa for Two Double Basses and Piano by Giovanni Bottesini

            The Double Bass Recital took place on June 10, 2020 at 3:00 p.m. at Tongsuaug’s Studio.
The total duration of the performance was about 1 hour.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2020-06-29

Issue

Section

บทความวิจัย | Research Article