เพลง “โนราห์” : การผสานวัฒนธรรมใน บทประพันธ์ดนตรี

การผสานวัฒนธรรมในบทประพันธ์ดนตรี

Authors

  • อรอุษา หนองตรุด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Keywords:

ผสานวัฒนธรรม, โนราห์, บทประพันธ์เพลง, Cross culture, Norah, Music composition

Abstract

บทคัดย่อ

เพลง “โนราห์” (Norah) บทประพันธ์สำหรับวงอองซอมเบลอ ประพันธ์โดย อรอุษา หนองตรุด เป็นผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมบรรเลงในรายการ Young Composers’ Prize ที่จัดขึ้นโดย Asian Composers League (ACL)  ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยวง GRUPO 20/21 Modular Music Ensemble อำนวยเพลงโดย Josefino Chino Toledo ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศฟิลิปปินส์  เพลง “โนราห์” (Norah) บทประพันธ์สำหรับวงอองซอมเบลอ ประพันธ์โดย อรอุษา หนองตรุด เป็นผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมบรรเลงในรายการ Young Composers’ Prize ที่จัดขึ้นโดย Asian Composers League (ACL)  ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยวง GRUPO 20/21 Modular Music Ensemble อำนวยเพลงโดย Josefino Chino Toledo ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศฟิลิปปินส์ เพลง “โนราห์” เป็นบทประพันธ์ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมดนตรีท้องถิ่นใต้ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการแสดงโนรา หนึ่งในศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านประจำภาคใต้ของไทย ที่มีสำเนียงโดดเด่นแสดงออกซึ่งเอกลักษณ์อย่างเด่นชัด บทประพันธ์เพลงบทนี้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่จากประสบการณ์เพื่อเป็นตัวแทนของความคิด ความงาม ความประทับใจ และความภูมิใจที่ผู้สร้างสรรค์ได้รับจากดนตรีโนรา โดยผสมผสานดนตรีโนราแบบดั้งเดิมเข้ากับตะวันตกอย่างกลมกลืน ถ่ายทอดผ่านเทคนิคการประพันธ์และเครื่องดนตรีเพลงตะวันตกร่วมสมัย อันเป็นหน้าที่สำคัญในการสร้างจิตสำนึกในการสืบทอดภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าแห่งบรรพบุรุษ

Abstract

 

 “Norah” Music composition for chamber ensembles, composed by Onusa Nongtrud. The piece was selected to perform in Young Composers’ Prize concert held by Asian Composers League (ACL), Philippines on November 7th, 2015. It was performed by GRUPO 20/21 Modular Music Ensemble and conducted by Josefino Chino Toledo at Philippines  “Norah” Music composition for chamber ensembles, composed by Onusa Nongtrud. The piece was selected to perform in Young Composers’ Prize concert held by Asian Composers League (ACL), Philippines on November 7th, 2015. It was performed by GRUPO 20/21 Modular Music Ensemble and conducted by Josefino Chino Toledo at Philippines Cultural Center. “Norah” presented an identity of southern music culture. It was inspired from Norah play – one of the most famous traditional plays with a very unique characteristic of southern Thailand. This music is composed through personal experience to represent concept, thought, esthetic, impression, and pride with an aim to increase people’s awareness of invaluable cultural conservation. 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-16

Issue

Section

บทความวิชาการ | Academic Article