อิทธิพลดนตรีของโอลิเวียร์ เมสเซียน ในบทประพันธ์เพลง มิติแห่งอากาศธาตุหมายเลข 9 และ 10

Authors

  • วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น

Keywords:

มิติแห่งอากาศธาตุ, บทประพันธ์เพลง, บทเพลงเปียโน, เมสเซียน, Ether-Cosmos, Composition, Piano Repertoire, Messiaen

Abstract

บทประพันธ์เพลง มิติแห่งอากาศธาตุ เป็นบทประพันธ์เพลงชุดสำหรับเปียโน ประกอบด้วยบทเพลงย่อยจำนวนทั้งหมด 20 บทเพลง  บทประพันธ์เพลง มิติแห่งอากาศธาตุ เป็นบทประพันธ์เพลงชุดสำหรับเปียโน ประกอบด้วยบทเพลงย่อยจำนวนทั้งหมด 20 บทเพลง ซึ่งบทประพันธ์เพลง มิติแห่งอากาศธาตุ หมายเลข 9 และ 10 ได้เลียนแบบแนวคิดวิธีการประพันธ์เพลงของโอลิเวียร์ เมสเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการจัดการกับลักษณะจังหวะในดนตรี ได้แก่ การเพิ่มค่าโน้ต การขยายหรือย่อส่วนจังหวะ และรูปแบบจังหวะที่ไม่สามารถอ่านย้อนกลับได้ รวมถึงวิธีการจัดการระดับเสียงและรูปแบบจังหวะที่ไม่สอดคล้องกัน การประพันธ์เพลงโดยการเลียนแบบวิธีการประพันธ์เพลงลักษณะนี้ ผู้ประพันธ์เพลงถูกจำกัดด้วยกรอบแนวคิดของเมสเซียนพอสมควร เนื่องจากจำเป็นต้องใช้วิธีการจัดการกับลักษณะจังหวะในดนตรีให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกับเมสเซียน ซึ่งผู้ประพันธ์เพลงได้พยายามใช้วิธีการประพันธ์เพลงแบบเมสเซียนอย่างตรงไปตรงมา แต่ทั้งนี้ยังคงมีอิสระในการเลือกใช้ระดับเสียงรวมถึงเสียงประสานได้

Ether-Cosmos is a collection of twenty short compositions for piano. Ether-Cosmos no. 9 and no. 10 followed  Ether-Cosmos is a collection of twenty short compositions for piano. Ether-Cosmos no. 9 and no. 10 followed Olivier Messiaen’s compositional techniques in constructing rhythms, namely added value, augmentation or diminution, non-retrogradable rhythm, and the dissociation of rhythm from harmony and melody. It is composer intention to write in the style of Messiaen, therefore the musical concepts are limited to that of Messiaen. The rhythmic compositional ideas are presented as Messiaen would have done, however the composer still have full control of pitches and harmonies.

Author Biography

วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น

- Associate Dean for Academic Affairs and Research

- Executive Editor of Rangsit Music Journal

The Conservatory of Music, Rangsit University

Downloads

Published

2018-06-29

Issue

Section

บทความวิชาการ | Academic Article